SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BI KURTAHî KU EM BAHSA FARQÎNÊ BIKIN

Farqîn bajarek qedim û dirokîye Bı kasî diroka xwe bı siyasetmedar u hunermendê xwe bı rewşenbîr û zanayê xwe bı kanî û burcên xwe tê naskırın

Wek kanîya mezın û kanîya navîn wek derîyê kulfayê mınara qot(kot) kela zembîlfroş , pırmala badê û şıkeftê HESUNÊ

Her bajarek bı teybetmendî ya xwe tê naskırın Taybetmendî ya Farqînê jî ewe ku dı dîrokîde derguşa çand û hunerî yê kırîye Gelek medenîyet lê ava bû ne û bîye paytexta dewleta MERVANÎ ya

Gelek mîrovên şoreşger hunermend sîyasetmedar Mela û seydayên hêja aferandîye

Lewra seydayê Gurdêlî dı helbesta xwe da weha dıbêje

Warê bav û kalê me , bajarê Meya Farqîn

Bahra îlmû irfanê , Textê Merwanê zêrîn

Weqta Farqîn tê gotın zana,şiyar Egit mela Seyda şêx Ağa û alimê mey navdar Burç û kılise camîya mala Mîra , camî ya Selahaddinê Eyubî ,Seyda Melle Hüseyin ê küçük ,Melle Abdulkerîm, Mufti Mehmet Uyanık û şehrê şehîda tê birame

Wekta Farqîn tê gotın kanî ya mezın kanîya navîn kanîya derge pışta colê, Şıfkefta Hemîdo ,zêwe tırk ,aşê Nebo ,Pıra Mala badê, şıfkeftê Hesunê û serê Gulanê tê bîrame

Wekta Farqîn tê gotın sîyapoş zembîl Fıroş Sîyamend û xecê îbnul erzak el farîqî badê kurê dostık, Nasurrud dewle û dewleta MERWANÎ ya tê bîrame û weka Farqîn tê gotın sîyasetmedarê navdar Dr.Yusuf Azizoğlu tê bîrame

Bı helbesta Seyda Melle Hadi Koç davî lê bînım

Farqîn kevne kevnar na be

Elbat lı pışte xera nabe

Şıkefta Hamîdo dîroke jı bîr nabe

Mezelê Ferîdun tê da bı çî nabe

                                                       Mehmet ÇELİKER

                                                         Silvan Farqîn Dernek Başkanı