SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sayın Ahmet SAYAR'ı ziyaret ettik.