SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Silvan FARQİN Derneği , ŞİVİDER (ŞIRNAK), HAZRO, ve OMERYAN dernekleri olarak MAZİDAĞ derneğinde bayram münasebetiyle bir araya geldik.