SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Derneğimizin düzenlediği kahvaltılı bayan toplantısı 13.01.2019 Pazar günü gerçekleşti.