SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Dernekler platformu olarak Amed Spor Kulübü'ne destek ziyaretinde bulunduk.