SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Katip başkanlığını Başkanımız Mehmet ÇELİKER in yaptığı kongrede seçimi eski başkan Zahit ÇİFTKURAN tekrardan başkanlığa seçildi.