SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

23.11.2014 pazar günü yapılan 6.Genel kurulda yeni seçilen yönetim listesi aşağıdaki gibidir.

Ayrıca Genel Kurula verilen bir önerge ile Tüzük değişikliği yapılarak Dernek isminin "SİLVAN (FARQÎN) EĞİTİM-KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ" olarak değiştirilmiştir.

 

  YÖNETİM KURULU
  ASİL ÜYE   YEDEK ÜYE
1 MEHMET ÇELİKER   1 M.SALİH AZİZOĞLU  
2 RAMAZAN DAĞ   2 M.EMİN EFLATUN  
3 FADIL BİÇEN   3 M.HADİ KOÇ  
4 EŞREF DOĞRUL   4 CELAL TOKMAK  
5 MEHMET YAŞAM   5 CÜNEYT İNAN  
6 NAZMİ YAKUT   6 EŞREF HAN  
7 ŞAKİR BUDAK   7 MEHDİ SÜMERLİ  
           
  DENETLEME KURULU
  ASİL ÜYE   YEDEK ÜYE
1 RECEP CAN   1 M.TAHİR KESKİN  
2 EFREF TAŞKIRAN   2 KUREYŞ DABAKOĞLU  
3 M.SALİH TÜMERDEM   3 NECİP MENTEŞ  
           
  DANIŞMA KURULU
1 CELALETTİN BİRTANE        
2 M.SALİH CENGİZOĞLU        
3 A.SELAM USLU        
4 MAHFUZ TUTŞİ        
5 MEHMET ÜSTÜN        
6 AHMET AZİZOĞLU        
7 DR.KEMAL KARADAŞ        
8 M.SALİM AKMERMER        
9 ABDULLAH AYDINLI        
10 CEMAL DOĞRUL