23.11.2014 pazar günü yapılan 6.Genel kurulda yeni seçilen yönetim listesi aşağıdaki gibidir.

Ayrıca Genel Kurula verilen bir önerge ile Tüzük değişikliği yapılarak Dernek isminin "SİLVAN (FARQÎN) EĞİTİM-KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ" olarak değiştirilmiştir.

 

  YÖNETİM KURULU
  ASİL ÜYE   YEDEK ÜYE
1 MEHMET ÇELİKER   1 M.SALİH AZİZOĞLU  
2 RAMAZAN DAĞ   2 M.EMİN EFLATUN  
3 FADIL BİÇEN   3 M.HADİ KOÇ  
4 EŞREF DOĞRUL   4 CELAL TOKMAK  
5 MEHMET YAŞAM   5 CÜNEYT İNAN  
6 NAZMİ YAKUT   6 EŞREF HAN  
7 ŞAKİR BUDAK   7 MEHDİ SÜMERLİ  
           
  DENETLEME KURULU
  ASİL ÜYE   YEDEK ÜYE
1 RECEP CAN   1 M.TAHİR KESKİN  
2 EFREF TAŞKIRAN   2 KUREYŞ DABAKOĞLU  
3 M.SALİH TÜMERDEM   3 NECİP MENTEŞ  
           
  DANIŞMA KURULU
1 CELALETTİN BİRTANE        
2 M.SALİH CENGİZOĞLU        
3 A.SELAM USLU        
4 MAHFUZ TUTŞİ        
5 MEHMET ÜSTÜN        
6 AHMET AZİZOĞLU        
7 DR.KEMAL KARADAŞ        
8 M.SALİM AKMERMER        
9 ABDULLAH AYDINLI        
10 CEMAL DOĞRUL