SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Seyda Melle Hadi Koç ile yapılan röportaj