Yazdır
Kategori: Belgeler
Gösterim: 9291
 Yeni isme göre alfebetik sıra   Eski isme göre alfebetik sıra
YENİ ADI ESKİ ADI   YENİ ADI ESKİ ADI
A. Veysi Veysikanı Jırın   Susuz Adşa
A.Babakaya ŞevleraJırin   Adak Alabengiyi
A.Dudu Garısiya Jirin   Susamış Aliyan
A.Kasımi Kasımiya Jırin   Dar Köprü Aslo
A.Kaya Kaya Jırin   Sulak Avanek
Adak Alabengiyi   Ayancı Azdın
Akçayır Mırgeweş   Kaldırımbaşı Babına
Akçeltik Derik   Belli bahçe Babodinı
Akdere Tırbespiyê   Yamaç Badkanıkışı
Aksakal Meleka   Bağçecik Bağçecik
Akyol Kılısiyı   Bahçe Bahça
Alakumlu Soran   Onbaşılar Bakuz
Alibey Mir alyan   Meydanlı Bameydanı
Altınkum Başka   Başıbüyük Başbuk
Arıçatak Hüseyna   Boğazova Başımt
Ayancı Azdın   Altınkum Başka
Bağçecik Bağçecik   Bağdere Başnik
Bağdere Başnik   Bayıklı Bayık
Bahçe Bahça   Çığıl Belavela
Başdeğirmen Keli -Kepo   Bereket Köy Bereket
Başıbüyük Başbuk   Beynat Beynat
Bayıklı Bayık   Gündüz Bılbıl
Bayit Gırkınyat   Çalıünü Bızwan
Bayrambaşı Sıdeknı   Boyunlu Boşat
Belli bahçe Babodinı   Cengizköy Cengizköy
Bereket Köy Bereket   Dağcılar Cumat
Beynat Beynat   Çukurkuyu Çeküyan
Beypınar Fıran   Çaymezra Çemıgolı
Boğazova Başımt   Kutlvalan Çığdavudan
Bolukçay Pilekan   Topluca Çırık
Boyunlu Boşat   Ormandişi Çiçikan
Bulakdere Heyderekan   Sarıkuşak Dasına
Cengizköy Cengizköy   Akçeltik Derik
Çakıltaş Tali- Sorıkan   Dutveren Derun
Çaldere Fışat   Yayageçit Dêyikan
Çalıünü Bızwan   Düzalan Dırıkahamıreşo
Çardak Şıfket   Demirkuyu Dırıkamıkurı
Çatak köprü Malabadı   Yeşil Bahçe Didan
Çavuşdami Meleetmanka   Silvan Farkin
Çaymezra Çemıgolı   Kayadere Ferhend
Çevriksu Gırkıboto   Beypınar Fıran
Çığıl Belavela   Çaldere Fışat
Çift geçit Gündık   A.Dudu Garısiya Jirin
Çiğ Yatağı Hêremo   Y.Düzoaoba Garısiya Jorin
Çiğdemli Kürbeyt   Gılgılo Gılgılo
Çobantepe Omeran   Gördük Gırbılok
Çukurkuyu Çeküyan   Çevriksu Gırkıboto
Dağcılar Cumat   Bayit Gırkınyat
Dar Köprü Aslo   Yeşerdi Göndı cano
Darıseven Malahırmo   Göndışaho Göndışaho
Dede Kalıki   Doluçanak Gülemiran
Demirkuyu Dırıkamıkurı   Sarıgöl Gülizere
Dilimala Hoşan   Görmez Gülmez
Dinlendi Xerabgörya   Kara köy Gündı Reşo
Doğarcik Şeral   Çift geçit Gündık
Dolapdere Şılıma   Gözderesi Gündüki İbrahim
Doluçanak Gülemiran   Güzeldere Güzeldere
Dörtçanak Remdanka   Kalemli Ğapa
Dulukaldı Kıfır   Toklar Hacıçerkez
Dutveren Derun   Karahacı Hacıreş
Dünerkaya Hokan   Karacalar Hacican
Düzalan Dırıkahamıreşo   Nühüt Tepe Hasandeli
Ekenciler Malıgır   Otluk Haşter
Erik Yazı Kevşan   Görentepe Helda
Esenyol Mıstıka   Gündüzlü Heleylı
Eskiköy Pireağla   Çiğ Yatağı Hêremo
Eskiocak Seğtı   Bulakdere Heyderekan
Eşme Salıkan   Yuva Hılin
Gılgılo Gılgılo   Üçdirek Hındıs
Gökçe Tevek Reşik   Yeniköy Hırba
Göndışaho Göndışaho   Kurucayık Hışgemırg
Gördük Gırbılok   Dünerkaya Hokan
Gören Köy Şemrak   Dilimala Hoşan
Görentepe Helda   Sulubağ Hüselna
Görmez Gülmez   Arıçatak Hüseyna
Gözderesi Gündüki İbrahim   Dede Kalıki
Güçlü Zırı   Kanikul Kanikül
Gülpınar Kanisıpi   Gülpınar Kanisıpi
Gündüz Bılbıl   A.Kasımi Kasımiya Jırin
Gündüzlü Heleylı   Y.Kasımi Kasımiya Jorin
Güzeldere Güzeldere   A.Kaya Kaya Jırin
Hacakürek Kayık   Y.Kaya Kaya Jorin
Harmancik Sorukan   Hacakürek Kayık
İncesu Tılmin   Kazoğan Kazoğan
Kaldırımbaşı Babına   Kejıkan Kejıkan
Kalemli Ğapa   Üçkardeş Keleğan
Kanikul Kanikül   Başdeğirmen Keli -Kepo
Kara Ali Kere alyan   Köksüren Kemuk
Kara köy Gündı Reşo   Kara Ali Kere alyan
Karacalar Hacican   Karamusa Keremus
Karahacı Hacıreş   Erik Yazı Kevşan
Karamusa Keremus   Kibrıs Kıbrıs
Kayabağı Tırbistin   Dulukaldı Kıfır
Kayadere Ferhend   Akyol Kılısiyı
Kazandağ Malaelikı   Küprülübağ Kınyat
Kazoğan Kazoğan   Kızlal Kızlal
Kejıkan Kejıkan   Umur Korit
Keklikdere TewerzI   Yüksek Kulfa
Kızlal Kızlal   Yolarası Kurti
Kibrıs Kıbrıs   Çiğdemli Kürbeyt
Kireçtepe Mera ibo   Şanlı Küreyşan
Köksüren Kemuk   Çatak köprü Malabadı
Kumgölü Ömerkan   Kazandağ Malaelikı
Kurucayık Hışgemırg   Darıseven Malahırmo
Kutlvalan Çığdavudan   Malıçeli Malıçeli
Küprülübağ Kınyat   Ekenciler Malıgır
Malıçeli Malıçeli   Çavuşdami Meleetmanka
Meydanlı Bameydanı   Aksakal Meleka
Miranga Mirenga   Kireçtepe Mera ibo
Nühüt Tepe Hasandeli   Akçayır Mırgeweş
Onbaşılar Bakuz   Esenyol Mıstıka
Ormandişi Çiçikan   Alibey Mir alyan
Otluk Haşter   Miranga Mirenga
Özlüce Tirkevank   Çobantepe Omeran
Pirhasan Pirhasa   Kumgölü Ömerkan
Sabe Sabe   Bolukçay Pilekan
Sağlık Sılok   Eskiköy Pireağla
Sarıbuğda Pirema   Sarıbuğda Pirema
Sarıgöl Gülizere   Pirhasan Pirhasa
Sarıkuşak Dasına   Dörtçanak Remdanka
Sarıkuşak Zılek   Gökçe Tevek Reşik
Silvan Farkin   Sabe Sabe
Soğuk Zerbiyan   Eşme Salıkan
Sulak Avanek   Eskiocak Seğtı
Sulubağ Hüselna   Bayrambaşı Sıdeknı
Susamış Aliyan   Sağlık Sılok
Susuz Adşa   Tarımova Sıltıni
Şanlı Küreyşan   Alakumlu Soran
Tarımova Sıltıni   Harmancik Sorukan
Taşpınar Tağık   yamaç Susa
Toklar Hacıçerkez   Gören Köy Şemrak
Topçay Vezya   Doğarcik Şeral
Topluca Çırık   A.Babakaya ŞevleraJırin
Umur Korit   Y.Babakaya ŞevleraJorin
Üçbasamak Zınzın   Çardak Şıfket
Üçdirek Hındıs   Dolapdere Şılıma
Üçkardeş Keleğan   Taşpınar Tağık
Y.Babakaya ŞevleraJorin   Çakıltaş Tali- Sorıkan
Y.Düzoaoba Garısiya Jorin   Keklikdere TewerzI
Y.Kasımi Kasımiya Jorin   İncesu Tılmin
Y.Kaya Kaya Jorin   Akdere Tırbespiyê
Y.Veysi Veysika Jorin   Kayabağı Tırbistin
Yamaç Badkanıkışı   Özlüce Tirkevank
yamaç Susa   Y.Veysi Veysika Jorin
Yayageçit Dêyikan   A. Veysi Veysikanı Jırın
Yeniköy Hırba   Topçay Vezya
Yeniköy Yeniköy   Dinlendi Xerabgörya
Yeşerdi Göndı cano   Yeniköy Yeniköy
Yeşil Bahçe Didan   Soğuk Zerbiyan
Yolarası Kurti   Sarıkuşak Zılek
Yuva Hılin   Üçbasamak Zınzın
Yüksek Kulfa   Güçlü Zırı
Zorava Zorava   Zorava Zorava