Belediye Camii

Tarihi yapı olarak bir başka camide Belediye camiisidir. Daha önce Keldani klisesi olarak bilinen bu yapı uzun yıllar sinema olarak kullanıldı. Bilahare Silvan belediyesi tarafından 188 yılında camiye çevrildi. Halk arasında Belediye camii si olarak bilinmektedir.

 

SİLVAN MANASTIRI
Sırtını Albat dağına yaslayan Silvan'a 3 km. uzaklıkta bulunan ve halk arasında Navdeşt olarak adı geçen ovanın hemen girişindedir.
Boyunlu Köy yolunun sol tarafında Gıre Ğanık denilen tepede define avcılarının kazı sonucu yeni ortaya çıkardığı höyüğün binlerce yıllık bir tarihe sahip olduğu ve Helenizm döneminde manastır olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Yapının içinde 6 kemer vardır. Han veya Kervansaray olma olasılığı da yüksektir..Yapının kullanım amacı ve kesin tarihi hakkında gerekli araştırmalar yapılmamıştır. 

KILDANİ KİLİSESİ
Kıldani cemaatine mahsus 1892 tarihinde inşa edilen Kıldani Kilisesi hristiyanların şehri terketmesinden sonra ıssız kalmış ve kilise olarak bir daha kullanılmamıştır.Yakın tarihe kadar şehir sineması olarak kullanılmakta iken 1992 tarihinde Silvan Belediyesi tarafından camiye çevrilerek Belediye Camisi adını almıştır.

DER MERYEM
Azizoğullarının konağına yakın Şador caddesinin üzerinde olan Der Meryem Kilisesi yıkılmış durumdadır.
Ayrıca Silvan'da 1879 tarihinde inşa edilen meryem ana adlı bir Rum kilisesinin varlığı da kaynaklarda geçmektedir.(Os.Şeh.s246)

 

 KARA BEHLÜL BEY CAMİSİ
(Mira Camii)
Silvan şehir merkezinde aynı adı taşıyan cadde üzerindedir.Mervani Şehir mezarlığına bitişik olup Ulu Caminin 500 m.kuzeyindedir.Caminin önünde, yakın zamanlarda yeniden düzenlendiği anlaşılan üç kenarı revaklı geniş bir avlusu vardır.Dış duvarlarının tamamı bej renkli kesme taşlarla kaplanmıştır.Son cemaat yerini ayakta tutan ahşap çatıyı altı adet taş sütun ayakta tutmaktadır.

Taçkapının kırık kemerli bir tonoz parçası ile örtülü bir nişi vardır.Ana nişin köşelerinde üzerleri geometrik örneklerle süslü iki gömme sütuncuk görülmektedir.Yapının herhangi bir yerinde inşa kitabesi yoktur. Avlu revaklarının kuzey kanadındaki kufi kitabe başka bir yapıdan taşınmıştır.Caminin XVI.yy.da sancak beyi Kara Behlül Bey tarafından inşa ettirildiği, minaresinin de l899 (H.1317) tarihinde yaptırıldığı sanılmaktadır.(2005-s.145)

Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği