ZEMBİLFROŞ BURCU
Silvan'da ve bölgede en çok tanınan burçtur.Zembilfroş Burcu bölgemizde bilinen efsane aşkada konu olmuştur.Kalenin kuzeydoğusundadır.

ARTUKLU BURCU
Kulfa kapısının yanındaki burçlardan biridir.
Silvan Kalesi'nin doğu tarafında bulunan burcun ikinci katı kısmen yıkıktır.En büyük özelliği üzerindeki aslan kabartmalarıdır.Birbirlerine bakan kanatlı bir aslan ile kaplanın gövdesinin üzerinde kafaların birleştiği yerde aslan kafası yerine figür olarak insan başı kullanılmıştır.Bu kabartma bir hükümdar veya Tanrı gücünü göstermesi bakımından önemlidir.Kabartmaların yapım tarihi ve kimler tarafından yapıldığı veya nereden getirildiği belli değildir.Kabartmalardan diğeri sadedir.

EYYUBİ BURCU
Silvan Kalesinin Kuzey-batı köşesinde olan Eyyubi burcu ayakta duran en sağlam burçlarımızdan biridir.Boşat Kapısı'nda olan burcun batı tarafında Eyyubilere ait bir kitabe bulunmaktadır.Üstün'lere ait Sadık Bey Kasrı bu burcun üzerinde yapılmıştır.Yapının tüm köşe başlarında insan kafası figürü kullanılmıştır.
 

MERVANİ BURCU
Silvan Kalesi'nin kuzeyindeki burcun üzerinde Mervani'lere ait bir kitabe bulunmaktadır.Şador Caddesi üzerinde bulunan burcun ön kısmı sağlam,güneye bakan kısmı ise yıkık durumdadır.

ASLANLI EYYUBİ BURCU
Eyyubi eseridir.Burcun üzerinde birbirlerine bakan aslan ile kaplanın arasında güneş kabartması bulunmaktadır.Üzerindeki kitabe Meyyafarıkin Eyyubileri hükümdarı Melik Evhad Necmeddin'e aittir. Nefis bir yazı ile yazılan kitabesi ünlüdür.Kalenin doğu tarafında,Gazi Caddesi üzerinde olup Şeyh Halil Mezarlığı bitişiğindedir.

Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği