SADIK BEY KONAĞI

Üstünlere ait tarihi yapı kesme taştan yapılmış,taş işçiliğinin zengin olduğu eserlerden biridir.Binanın taşları yapının yakınındaki Mehmet bey (Hazal'a Soro)'ya ait bahçenin içinde kesilmiş ve istiflenmiş bir şekilde kazı sonucu tesadüfen bulunmuş ve tanesi bir kuruştan bin adet taş 1000 kuruşa alınarak yapılmıştır.Tarihi yapı tamamlandıktan sonra Mervani tepesi eteklerindeki İpekçi ailesine ait evde ikamet eden sadık Bey buraya taşınmış ve ikametgah olarak kullanılmaya başlamıştır.
Silvan Kalesinin Kuzey-batı köşesinde olup Boşat kapısının bulunduğu yerde kale burçlarının üzerinde inşa edilmiştir.
Konağın en büyük özelliği yapının tüm köşelerinde taştan yapılmış insan kafası figürü bulunmasıdır.Evin ana çıkış kapısı,Sadık beyin kapıda öldürülmesinden sonra kapatılarak bir daha (Bir asıra yakın)açılmamıştır.Günümüzde kapı halen kapalıdır.İki burcun kullanılmasıyla meydana gelen bu yapının kuzeybatı köşesinde Meyyafarıkin Eyyubileri hükümdarı Melik Kamil'e ait bir kitabede mevcuttur.

BÜYÜK SARAY

Zembilfroş Burcunun bulunduğu yerde idi.Mervani eseri olan bu saray ünlü hükümdar Nasrüddevle tarafından 1007 yılında yaptırıldı.360 odalı olan Büyük Saray,M.S. 1259 yılında yapılan Moğol saldırısında Silvan kalesi ile birlikte yakılıp yıkılmıştır.

BAŞKA KALESİ

Silvan'a bağlı Altınkum Köyü yakınında sarp kayalar üzerinde inşa edilen Başka Kalesi bir Roma eseridir.Başka Kalesi'de diğer kalelerimiz gibi altın arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir. 

ŞEMREKH KALESİ

Silvan'a bağlı Deruni Köyünün yakınlarında olan ve Şemrekh mezrasında bulunan şemrekh kalesi yıkılmış durumdadır.kalenin kalıntıları vardır.Bu kale ile ilgili birde hikaye vardır. İyilik ve adaletinden dolayı adil lakabını alan ve çok sevilen Nuşirevani Adil adında bir hükümdarın hüküm sürdüğü Şemrekh kalesinde halk bolluk ve bereket içinde yaşamaktadır.Kervanların uğrak yerlerinden biri olan şemrak kalesinde birgün hükümdarın kardeşi ve arkadaşı kaleye gelen bazirganlardan birinin malını zorla elinden alırlar.Zor duruma düşen bazirgan çevredeki esnafa derdini anlatmış.Onlarda hükümdarlarının çok adil olduğunu eğer hükümdara çıkarsa sorununun çözüleceğini söylerler.Bazırgan huzura çıkarak durumu hükümdara anlatır.Hükümdar çok üzülür hazineyi bazırganın önüne sererek istediği kadar alabileceğini ve zararını temin edeceğini söyler.Bu durum bazırganı etkiler , hakkını aldıktan sonra hükümdarın misafiri olur.Ertesi gün Şemrekh'ı terk eder.Kaleden çıkınca iki kişinin kale kapısında asılı olduğunu fark eder.Asılanların hükümdarın kardeşi ve arkadaşı olduğunu anlayınca yaptığı şikayetten dolayı üzülür.Nuşirevani Adilin hükümdarlığı döneminde hiç kimseye zülüm yapılmadığı söylenir.
Bu hikaye Medayin şehrindeki Ünlü Kral Nuşirevanın hikayesiyle de benzeşmektedir. 

 

HELDA KALESİ

Silvana bağlı Gürentepe köyünde bulunan Helda kalesi'nin kimler tarafından yapıldığı belli değildir.Boşat kalesine yakın olan bu kale altın arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir.

Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği