SİTE İBN-İ MECNU TÜRBESİ
Halk arasında Kaniya Navin Ziyareti olarak bilinen ziyaret Bağlar Mahallesindedir.Halk arasında ziyaretgah olarak kullanılmakta olan Mezarın üzerinde 0.50x1 m. ve 0.80x1 m. ebadında iki kitabe ve kırık bir mozaik parçası bulunmaktadır.Kitabelerden solda olanı türbenin kime ait olduğunu göstermekte diğerinin üzerinde ise Ayetül kürsi ve kelimei tevhid ayetleri bulunmaktadır.Ayrıca ayetlerin devam ettiği kabrin ayak ucunda ve batısında iki kitabe daha bulunmaktadır.Kitabelerin Abbasi veya Şeyhoğulları döneminde yapıldığını belirten yazar Süleyman Savcı kitabenin üst tarafında sekiz büklümlü bir güneş resminin olduğunun açıklıyor.(Y.P.1997).

 

MERŞİ MUN ZİYARETİ
Halk arasında Meşmuni ziyareti olarakta bilinir.İlçenin batısında Diyarbakır kapı'nın hemen yanındadır.Amerikalılar tarafından 1960 yılında türbe onarılmıştır.Ziyaretgah olarak kullanılır.

ŞEYH HASAN ZİYARETİ
Şeyh Halil Mezarlığının kuzeyinde Azizoğullarına ait mezarlığın yanındadır.Ziyaretgah olarak kullanılır.

ŞEYH MUHAMMED-İ GIRKUVİ ZİYARETİ
Ziyaret Silvan'a bağlı Kazandağı Köyü ile Derik Mukur bölgesinin arasında kalmaktadır.Ziyaretin romatizmaya iyi geldiğine inanılır.Her yıl mart ve nisan aylarında binlerce insan tarafından ziyaret edilen türbede çeşitli adaklar adanır.

DARA HIZNAHİYE ZİYARETİ
Diyarbakır Silvan yolu üzerindedir.Kime ait olduğu belli değildir.Taştan yapılan mezarın sağ ve sol tarafında kılıç kabartması bulunmaktadır.Bir kaç mezardan oluşmaktadır.Ziyaretgah olarak kullanılır.

Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği