SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

MEYHANE KAPISI
Silvan kalesinin batısındadır.Ali ağa konağı ile Sadık Bey kasrının arasındadır.