SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BURCU ŞAH KAPISI
Burca Şah Kapısı,Silvan Kalesinin Güneyinde olup Azizoğulları konağının yakınındadır.Şador Caddesinin açılmasından dolayı kısmen zarar görmüştür.