SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

DİYARBAKIR KAPI
Silvan Kalesinin batısındadır.Gazi Caddesi paralelinde olup sur içindeki yolun sonundadır.Eski PTT civarında olup Merşimun(Meşmuni) ziyaretinin yakınındadır.