SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

 
BURCA ŞAH
Azizoğulları konağının bulunduğu yerdedir.Burcu Şah kapısı bu burcun yanında olup,kalenin güney-doğusundadır.