SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ASLANLI EYYUBİ BURCU
Eyyubi eseridir.Burcun üzerinde birbirlerine bakan aslan ile kaplanın arasında güneş kabartması bulunmaktadır.Üzerindeki kitabe Meyyafarıkin Eyyubileri hükümdarı Melik Evhad Necmeddin'e aittir. Nefis bir yazı ile yazılan kitabesi ünlüdür.Kalenin doğu tarafında,Gazi Caddesi üzerinde olup Şeyh Halil Mezarlığı bitişiğindedir.