SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ZEMBİLFROŞ BURCU
Silvan'da ve bölgede en çok tanınan burçtur.Zembilfroş Burcu bölgemizde bilinen efsane aşkada konu olmuştur.Kalenin kuzeydoğusundadır.