SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

AZİZOĞLU KONAĞI

Silvan Kalesinin güneydoğu köşesinde Burcu Şah kale kapısının yanında olup Azizoğlu ailesi tarafından kullanılmaktadır.