SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

 

BAŞKA KALESİ

Silvan'a bağlı Altınkum Köyü yakınında sarp kayalar üzerinde inşa edilen Başka Kalesi bir Roma eseridir.Başka Kalesi'de diğer kalelerimiz gibi altın arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir.