SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

HELDA KALESİ

Silvana bağlı Gürentepe köyünde bulunan Helda kalesi'nin kimler tarafından yapıldığı belli değildir.Boşat kalesine yakın olan bu kale altın arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir.