SİLVAN FARQİN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BOŞAT KALESİ 

Silvan'a bağlı Boyunlu köyünde bulunan Boşat Kalesi üzerinde bulunan I.Ardeşir'e ait kabartmasıyla ünlüdür.At üzerindeki I.Ardeşir'in arkasında ayakta duran bir insan figürü bulunmaktadır.M.S.226-395 tarihlerinde önemli merkezlerden olan ve daha sonra da önemini kaybetmeyen Boşat Kalesi, Roma ve Sasanilerin ortak eseridir.