Yazdır
Kategori: SİLVAN TARİHİ
Gösterim: 231

BÜYÜK TİGRAN DÖNEMİ

HELENİSTİK ÇAĞIN 300 BİN NÜFUSLU İMPARATORLUK BAŞKENTİ:SİLVAN

Tigranokerta Kenti Helenistik çağın en önemli ve en büyük kentlerinin başında gelmekteydi..
M.Ö.77 yılında 300 bin nüfusuyla bir imparatorluk başkenti olan Silvanda 12 yunan kentinin halkı yaşamaktaydı.

M.Ö.69da Romalı general Lucullus Tigranesi yenilgiye uğratarak yeni kurduğu ve henüz tamamlanamayan 14 yıllık başkent Tigranokertayı yerle bir etti.

Başkent Silvan yıkılmıştı ama Büyük Tigran.,Roma için hala bir tehdit oluşturuyordu. M.Ö.67 yılında Lucullusun yerine geçen komutan Pompeius Tigranokertayı Romanın bir eyaleti haline getirmek için Tigranesin üzerine yürüdü.Karşı koyamayacağını anlayan Tigranes Roma karargahına gelerek tacını Pompeiusun önüne koyar. Pompeius,Tigranese tacını iade ederek fethettiği yerleri elinden alır.Statüsüde Romanın dostu ve birleşiği olarak belirlenir. (HelenistikÇağ:Seleucia)

Part tahtına geçip idare eden I.Vologas (M.S.51-75),Doğu Anadoluyu istila ederek Artaksata ile birlikte Tigranokerta şehrini alınca Silvan ve Diyarbakır bölgesi Yunan kültürünün hakim olduğu Part devletinin sınırları içine girdi.Bu durum Romalıların Anadolu hakimiyetini tehlikeye sokmuştu.(YKY:S:42)
Roma imparatoru Kayser Neron (54-68),Roma generali Korbulonu bir ordu ile doğuya gönderdi.Korbulon Taron (Muş) bölgesinden Tigranokertaya kadar olan yerleri zapt etti.M.S. 59 yılında Silvan bölgesi dahil tüm Doğu Anadolu Roma egemenliğine girdi.(YKY:S:42) NEJAT SATICI