Yazdır
Kategori: SİLVAN TARİHİ
Gösterim: 306

EYYUBİLER-MEYAFARIKİN EYYUBİLERİ HÜKÜMDARLARI VE HÜKÜM YILLARI

Hükümdar adı

Selahaddin-i eyyübi M.S. 1185
El Melik ün-Nasr Ebül-Muzaffer Selahaddin Yusuf

Melik-ül Adil Seyfüddin Ebubekir h.591,m.1194- 1199

"Meyafarikin Eyyubileri" M.S:1200-1259"
Ayyubids of Mayafarikin (Mesopotamia)

Al-Awhad Nejm ad-Din Ayyub ibn al-Adil
"El-Evhad Necmeddin Eyyub"
596-607 AH, M.Sonra 1200-1210

Al-Ashraf Muzaffar ad-Din Musa ibn al-Adil
"El-Eşref Muzaffereddin Musa"
607-617 AH, M.S: 1210-1220

Al-Muzaffar Shahab ad-Din Ghazi ibn al-Adil
"El-Muzaffer Şahabeddin Gazi"
617-642 AH, M.S.1220-1244

Al-Kamil Nasir ad-Din Mohammed II
"II. El-Kamil Nasreddin Muhammed"
642-658 AH, M.S. 1244-1259

MEYAFARIKİN EYYUBİLERİ VE SELAHADDİN-İ EYYUBİ'NİN SİLVAN'I FETHİ


Büyük İslam mücahidi Selahaddin-i Eyyubi (1) 1185 (h.581) yılında Meyafarikin'i zapt etti. Böylece Silvan, Eyyubi İmparatorluğunun Mısır,Şam,Halep ve Meyafarıkin'den oluşan dört önemli merkezinden biri durumuna geldi.Tarih kaynaklarında Meyafarıkin Eyyubileri olarak geçen ve idare merkezi Silvan olan Meyafarikin kolu kurulmuş oldu.Sultan Selahaddin burada , Bizans bazilikasının sütunlarını da kullanmak suretiyle güzel bir camii yaptırdı.Bir kaç yıl sonra ayrılınca yerini Melik-ül Adil Seyfüddin Ebubekir (h.591,m.1194) aldı Buda 1199da Mısıra gidince üç oğlu,sıra ile tahta geçtiler.Bunlardan Evhad Necmüddin Eyüp 1199-1210 (h.596-607),Melik Eşref Musa 1210-1220 (h.607-617) ve Melik Muzaffer Şahabüddin Gazi 1220 1244 (h.617-642) yıllarında hükümdar oldular.Bu son hükümdar 1244de ölünce yerine oğlu Melik Kamil Muhammed (1244-1259)geçti.S:133

1-El Melik ün-Nasr Ebül-Muzaffer Selahaddin Yusuf. Doğu orta çağının en kudretli ve en
medeni devletlerinden birini teşkil eden Eyyubiler hanedanının kurucusudur.H.532,m.1137
yılında doğmuş ve H.589,m.1193 yılında Şamda vefat etmiştir.Türbesi Şam'dadır. Hanedanlık adını bu büyük insanın babası Eyyup'tan almıştır(Dipnot.D.bakır Tar.S.133)

NEJAT SATICI