DER MERYEM
Azizoğullarının konağına yakın Şador caddesinin üzerinde olan Der Meryem Kilisesi yıkılmış durumdadır.
Ayrıca Silvan'da 1879 tarihinde inşa edilen meryem ana adlı bir Rum kilisesinin varlığı da kaynaklarda geçmektedir.(Os.Şeh.s246)

 
Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği