Meyafarkin Eyyubileri döneminde yapılmıştır.
Cami tamamen yıkılmış olup minaresi ayaktadır.Halk arasında kot minare olarak adlandırılan ve beş katlı olan minarenin üzerinde enfes kabartma ve kitabeler vardır.Minarenin beşinci katında dört yöne açılan pencereler bulunmaktadır.
Silvan'ın sembollerinden biri olan Kot Minare, Meyafarkin Eyyubileri'nin üç hükümdarı tarafından yapılmış olup bu özelliği ile ayrıca dikkat çekmektedir.

Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği