BOŞAT KALESİ 

Silvan'a bağlı Boyunlu köyünde bulunan Boşat Kalesi üzerinde bulunan I.Ardeşir'e ait kabartmasıyla ünlüdür.At üzerindeki I.Ardeşir'in arkasında ayakta duran bir insan figürü bulunmaktadır.M.S.226-395 tarihlerinde önemli merkezlerden olan ve daha sonra da önemini kaybetmeyen Boşat Kalesi, Roma ve Sasanilerin ortak eseridir. 

Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği