BÜYÜK SARAY

Zembilfroş Burcunun bulunduğu yerde idi.Mervani eseri olan bu saray ünlü hükümdar Nasrüddevle tarafından 1007 yılında yaptırıldı.360 odalı olan Büyük Saray,M.S. 1259 yılında yapılan Moğol saldırısında Silvan kalesi ile birlikte yakılıp yıkılmıştır.

Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği