SADIK BEY KONAĞI

Üstünlere ait tarihi yapı kesme taştan yapılmış,taş işçiliğinin zengin olduğu eserlerden biridir.Binanın taşları yapının yakınındaki Mehmet bey (Hazal'a Soro)'ya ait bahçenin içinde kesilmiş ve istiflenmiş bir şekilde kazı sonucu tesadüfen bulunmuş ve tanesi bir kuruştan bin adet taş 1000 kuruşa alınarak yapılmıştır.Tarihi yapı tamamlandıktan sonra Mervani tepesi eteklerindeki İpekçi ailesine ait evde ikamet eden sadık Bey buraya taşınmış ve ikametgah olarak kullanılmaya başlamıştır.
Silvan Kalesinin Kuzey-batı köşesinde olup Boşat kapısının bulunduğu yerde kale burçlarının üzerinde inşa edilmiştir.
Konağın en büyük özelliği yapının tüm köşelerinde taştan yapılmış insan kafası figürü bulunmasıdır.Evin ana çıkış kapısı,Sadık beyin kapıda öldürülmesinden sonra kapatılarak bir daha (Bir asıra yakın)açılmamıştır.Günümüzde kapı halen kapalıdır.İki burcun kullanılmasıyla meydana gelen bu yapının kuzeybatı köşesinde Meyyafarıkin Eyyubileri hükümdarı Melik Kamil'e ait bir kitabede mevcuttur.

Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği